Cirkev pre ľudí

tvorená ľuďmi

Ježiš sa stal za nás hriechom, aby sme mohli mať pokoj a vzťah s Bohom. ❤️

Chcem prísť

KTO SME?

Sme spoločenstvo, ktoré dáva dôraz na osobnú skúsenosť človeka s Bohom. Boh je reálny a Jeho slovo Biblia je pravdivé. Našim cieľom, je pomôcť ľuďom k prežívaniu živého vzťahu s Bohom. Na našich bohoslužbách sa stretnete s jednoduchými, modernými, kresťanskými piesňami a aktuálnym zrozumiteľným výkladom Biblie.

Náš cieľ

Chceme pomáhať každému hľadajúcemu človeku. My sami sme sa presvedčili o tom, že Boh dokáže zmeniť životy ľudí. Preto pomáhame tým, ktorí takúto zmenu hľadajú.

Evanjelium Ježiša Krista je odpoveďou na ľudské problémy. Vieme pomôcť, poradiť manželstvám, ktoré sú v kríze, ľuďom ktorí sú v závislosti, alebo len hľadajú odpovede na rôzne otázky. A preto každý, kto túži po Božom dotyku alebo len z prirodzenej ľudskej zvedavosti, je vítaný.

Aj teba Boh miluje a záleží mu na tebe