21. jan 2024 Povzbudenie2 min. čítania

Neuviazni v utrpení

Marienka Stará

Drahý priateľ/-ka, nájdi si čas a pomaly si prečítaj 1. List Petra 1. kapitolu.

V koľkých kresťanských životoch je veľká otázka utrpenia. Čo tým chcem povedať? Buď môžu kresťania svoje utrpenie využiť alebo môžu svoje utrpenie premáhať.

Keď som to pochopila, a to bolo dávno, netušiac, čo ma v živote ešte čaká, prinieslo to do môjho života neuveriteľnú zmenu.

A viete prečo je mnoho ľudí uviaznutých, keď je v ich živote nejaké utrpenie? Pretože namiesto položenia si otázky: “Ako môžem toto utrpenie využiť?”, si kladú otázku: “Prečo sa to stalo práve mne?”.

Toto je otázka, ktorá neprináša mnohokrát žiadnu odpoveď. 

A práve otázka: “Ako môžem toto utrpenie využiť?”, je vykupiteľským zámerom v utrpení každého kresťana.

Keď som to pochopila, zrazu som sa už nebála utrpenia. Niektorým z vás to môže pripadať zvláštne, ale svojím utrpením som prešla.

Je dobré si položiť otázku “prečo?”, keď je dôvod môjho utrpenia následkom môjho hlúpeho rozhodnutia. Je to dobré preto, aby sme sa naučili nerobiť tie isté chyby.

V živote kresťana všetko funguje k dobrému, pokiaľ kráča v láske.

Pozrime sa na Ježiša. Vydržal kríž, pretože videl slávu, ktorá bola za krížom. Vidíš? Keď Ježiš išiel k utrpeniu, už videl teba a mňa. My sme jeho slávnou odmenou!

Všetci chceme slávu, ale nechceme trpieť. Nie je to na ľudských bytostiach zvláštne - smiešne? Radi by sme prebehli cieľovú čiaru maratónu, ale nechceme prejsť tréningom.

Drahý priateľ. Možno práve teraz prechádzaš ťažkými chvíľami. Nemám v úmysle to zľahčovať. Nechcem ani povedať, že Boh chce, aby si trpel. Ani, že je to jeho mystický a tajomný zámer. Boh je len dobrý, nič iné len dobrý.

Ja len hovorím, aby si neuviazol v otázke: “Prečo tým prechádzam?”, ale radšej povedz:

“Bože verím, že je pre mňa sláva za hranicami utrpenia a ja tú slávu nájdem. Idem sa na to pozrieť, idem to nájsť, pretože spievam pieseň slávy skôr, ako uvidím slávu!”

Vidíš? Pravá Božia viera spieva pieseň slávy a víťazstva v kríze a nie po víťazstve.

Neuviazni vo svojom utrpení. So svojím Kristom si viac než víťaz.

Vaša Marienka.