7. jan 2024 Povzbudenie2 min. čítania

Nebol si zachránený/-á len od hriechu

Marienka Stará

Drahí súrodenci, pozrime sa na nasledujúce verše:

“Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvoleným, ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnosti!”  - 1. Petrov List 1:1-2

Takže, akonáhle pochopíme, že Svätý Duch nás oddelil pre Boha, potom sa Boh stane pre nás stredobodom všetkého.

Tá krásna vec je, že každý deň máme príležitosť sa vedome zameriavať na to, pre koho sme boli oddelení.

Pre mňa len pochopenie toho, že som bola oddelená pre Neho, robí môj život neuveriteľným.

Verš pokračuje: “pokropení jeho krvou” - Počúvajte, čo hovorí. Boli sme očistení, ale aj kvôli Ježišovej krvi sme boli pre Neho oddelení.

Viete, veľa kresťanov si myslí, že sme boli len zachránení od hriechu a tam sa zastavia.

To je, ale len polovica pravdy.

Ak obmedzíte krv iba na očistenie svojho hriechu, stále budete žiť len pre seba.

Ale ak chápete, že krv vás oslobodila od hriechu, ale teraz vás aj vykúpila pre Neho, tu sa zrazu stáva najväčším potešením, žiť pre Neho!

Pamätajme a stále si pripomínajme, že sme boli krvou kúpení pre Neho.

“Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Amen.” - List Rimanom 11:36

Potom začne byť život neuveriteľne radostnejší.

Kristus stačí.

Marienka Stará