31. jan 2024 Povzbudenie2 min. čítania

Čo viacej oslavuješ?

Marienka Stará

“Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,” - 1. Petrov list 1:3

Keď za tie roky sa pozerám okolo seba a počúvam kresťanov, mnohí často oslavujú svoje okolnosti viac ako Boha.

Dovoľte mi vysvetliť, čo tým myslím. Prechádzajú ťažkými obdobiami a prestávajú oslavovať Boha bujarými chválami. Namiesto toho rozprávajú len o svojich okolnostiach, čím ich vlastne oslavujú, vyvyšujú a pozdvihujú.

Okolnosti sa menia, ale Boh a Jeho milosrdenstvo nikdy.

Ak sa my naučíme žiť život ďakovania a oslavovania Boha chválami, je až neuveriteľné, ako naše okolnosti skláňajú kolená pred našou chválou.

A celé to súvisí samozrejme s vierou. Pretože viera je tá hnacia sila, ovplyvňujúca všetko okolo nás.

Peter nám tu hovorí, aby sme oslavovali chválami Boha, ktorý nám preukázal extravagatntné milosrdenstvo - aj vtedy, ak sa dozvieme zlú správu, napr. diagnózu. Stratilo sa Jeho milosrdenstvo? Nastane strata zamestnania. Stratilo sa Jeho milosrdenstvo? A mohli by sme pokračovať ďalej.

Božie milosrdenstvo totiž nemá nič spoločné s okolnosťami. Toto potrebujeme pochopiť. Keď to pochopíme, potom aj v najťažších časoch, budeme vládať byť silný, pretože skrze chválu nášho Boha, prinesieme pánovu radosť do nášho života, pánov pokoj, ktorý nie je ako ten, ktorý dáva svet a nakoniec vierou sa okolnosti zmenia.

Vaša Marienka.