Spoznaj

Boha

Čo znamená poznať Boha? Ako vôbec vyzerá vzťah s Ním?

Ako spoznať Boha

Boh je skutočný

"Veď všetko, čo môže človek v Bohu poznať, zjavil Boh aj im. Jeho večnú moc aj božstvo, ktoré sú neviditeľné, môžu vidieť v stvorenej prírode. Preto sa nikto nebude môcť vyhovárať, že o Bohu nevedel." - (List Rimanom 1:19-20)

Hriech má následky

Tu je náš problém. Pokazili sme to a to spôsobilo priepasť medzi nami a Bohom. Nikto nie je nevinný. (List Rimanom 3:23)

Dôsledkom hriechu je smrť, fyzická aj večná. (List Rimanom 6:23)

Boh vytvoril cestu

Ježišova smrť zaplatila cenu našich hriechov. Ježišovo vzkriesenie dokazuje, že Boh prijal Ježišovu smrť ako platbu za naše hriechy. (List Rimanom 5:8)

Priznať sa a veriť

Ježiš zomrel, aby zaplatil trest za naše hriechy a zachránil nás pred večnou smrťou. Spasenie, odpustenie hriechov, je dostupné každému, kto bude veriť Ježišovi Kristovi ako svojmu Pánovi a Spasiteľovi. (List Rimanom 10:9)

Výsledky spasenia

Vďaka Ježišovej smrti pre nás...

Modlitba za spásu

Chceli by ste začať vzťah s Bohom? Ak áno, tu je jednoduchá modlitba, ktorú sa môžete modliť. Vyslovenie tejto modlitby je spôsob, ako oznámiť Bohu, že sa pri spasení spoliehate na Ježiša Krista. Samotné slová vás nezachránia. Len viera v Ježiša Krista môže poskytnúť spasenie!

"Bože, viem, že som zhrešil proti tebe a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim, aby mi skrze vieru v Neho mohlo byť odpustené. S tvojou pomocou vkladám svoju dôveru v Teba na záchranu. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie - dar večného života! Amen!"

Čo teraz?

Ak ste sa modlili túto modlitbu a myslel si to vážne, ste kresťan/ka. Možno sa necitite inak, ale evanjelium je o faktoch, nie o pocitoch, a ak ste vložil svoju vieru v Krista, bolo vám odpustené a On vstúpil do vášho života.

Tu sú ŠTYRI veci, ktoré vám pomôžu rásť v tomto vzťahu a urobiť ho SKUTOČNÝM

Čítanie

Určite si čítajte Bibliu každý deň. Začnite v knihe Jána.

Stretávanie

S Bohom sa môžeš stretnúť každý deň prostredníctvom modlitby.

Zúčastnenie

Zúčastnite sa miestneho zboru vyučujúceho Bibliu a pripojte sa k nemu.

Dajte ostatným vedieť

Choďte a dajte ostatným vedieť, čo Boh urobil vo vašom živote.