Plodné skutky

Benjamín Starý30. sep 2021 · 2 min čítania
unsplash.com/@itspootie
unsplash.com/@itspootie

„Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte.“

List Efežanom 5:10-11

Mnohokrát robíme skutky alebo rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku neprinesú žiadny benefit pre náš život. Maximálne nám len zaberú čas a nakoniec si kladieme otázky ako napríklad, “čo tu ja robím?” alebo “načo som to spravil?”. Myslím si, že každý z nás prešiel podobnou retrospektívou. Ako sa píše v tomto verši, tieto skutky sú v podstate neplodnými skutkami. Aby sme podobným rozhodnutiam a situáciám čo najviac predišli, potrebujeme skúmať, čo je Pánovou vôľou pre náš život.

Pokračujme od 15. verša:

„Dbajte, teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.

List Efežanom 5:15-18

Pavol nám hovorí, že si máme počínať ako múdri a nie ako nemúdri. To, že chodíme na bohoslužby a modlitebné stretnutia, sme aktívnymi členmi svojej cirkvi, je múdre rozhodnutie. Sú rôzne iné miesta, kde by sme mohli v tú chvíľu tráviť čas, ale ako kresťania sa snažíme naplno využívať čas, ktorý nám bol na tomto svete vyčlenený.

Keď sa bratia a sestry v cirkvi zídu a spoločne chvália Boha, je to najväčšie posilnenie pre každého jedinca. Je to plodný skutok pre náš život, lebo ak dovolíme Duchu Svätému, ktorý je duchom múdrosti, aby v nás na bohoslužbe pracoval, tak z kázaného slova dostaneme presne to, čo práve pre svoj život potrebujeme, čo by sme iba našou prirodzenou mysľou ani len nepochytili. Je mnoho kázaného slova, obzvlášť v tejto digitálnej dobe, ale ak len počúvame ušami a nenecháme Ducha Svätého nám to zjaviť, ak to nepadne do nášho srdca, tak je to len plané počúvanie, žiaden osoch. Maximálne získame zopár praktických rád, ale tú duchovnú hĺbku nikdy neobsiahneme.

“Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené.”

2. List Timotejovi 1:14

“Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej istote;

1. List Tesaloničanom 1:4-5

Vo Filipanom 4:8-9 Pavol hovorí:

„Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.

List Filipanom 4:8-9

V týchto dvoch veršoch je obsiahnutá celá podstata a smerovanie kresťanského života. A práve, preto, aby sme neboli len pasívnymi ľuďmi, robme to:

  • Čo sme sa naučili počas našej kresťanskej praxe a prinieslo nám to ovocie,
  • čo sme prijali, to slovo, ktoré padlo do nášho srdca pri čítaní biblie a počúvaní kázaného slova,
  • čo vidíme na Božích služobníkoch, ktorí nám sprostredkúvajú Božie slovo
  • a Boh pokoja, istoty a múdrosti bude s nami a nebudeme sa musieť obávať prekážok v budúcnosti. ❤️
Páčil sa vám tento článok?
0
Mohlo by vás zaujímať
Nielen zo samého chleba bude žiť človek
Tibor Starý28. feb 2021 · 3 min čítania
Klopať, nie klopkať
Benjamín Starý11. okt 2021 · 3 min čítania
Premýšľajte nad tým, nad čím premýšľate
Živá Viera31. jan 2022 · 4 min čítania