Niesť kríž… Čo?

Benjamín Starý31. jan 2021 · 2 min čítania
unsplash.com/@joephotography
unsplash.com/@joephotography

Čo to znamená niesť svoj kríž? Táto fráza je bežne používaná v kresťanskom prostredí. Ľudia ňou naznačujú dôležitosť náboženského štýlu života alebo dokonca poukazujú na rôzne negatívne skúsenosti. Keď som ju po prvýkrát začul, pôsobila na mňa dosť negatívne, priam smutne. Musíš si niesť svoje choroby, bolesť, ublíženie, krivdu, chudobu a tak ďalej, lebo to je tvojím krížom a tak je to správne.

Postupne som sa zamýšlal nad tým, či to tak naozaj je. Chcel Ježiš aby sme sa vo všetkom tomto varili? Inými slovami, chcel aby sme prežívali pod ťarchou doby a ťažko prekonávali zlé situácie, lebo sú naším údelom?

Pred pár rokmi sme sa s manželkou prechádzali po jednej kalvárií, sledovali výhľad na mesto a rozprávali sa. Ako sme sa vracali dolu, bol to totižto kopec, zbadali sme o kúsok nižšie veľkú skupinu ľudí, ktorá sa pomaly posúvala smerom nahor. Postavili sme sa na bok, lebo nás zaujímalo, o čo sa jedná. O chvíľu sme si uvedomili, že títo ľudia sú tu za náboženským cieľom. Obdivoval som to odhodlanie, obzvlášť u starších ľudí, ako usilovne stúpajú hore do kopca a zastavujú sa spolu s davom na jednotlivých zastaveniach. Predtým som nič podobné nevidel.

Ako sme sa na nich chvíľu dívali, všimol som si jednu vec, ktorá mi na tejto scenérií chýbala. Bola to radosť. Atmosféra sprievodu, ktorý s odhodlaním stúpal do kopca, bola vážna a miestami smutná. Ľudia jednoducho nemali radostný výraz v tvári. Veľmi ma zaujímalo prečo to tak je.

Pretože my, ako kresťania, veríme tomu, že Ježiš Kristus sa narodil na tomto svete, slúžil ľuďom, bol ukrižovaný, zomrel a na tretí deň v hrobe, vstal z mŕtvych. Toto všetko podstúpil, aby zmazal každý jeden náš hriech. Áno, úplne všetky, presne tak, ako je to napísané v biblii. Lebo, ak on toto všetko pre nás z milosti a nezištne urobil, to znamená pre každého jedného človeka na zemi, nemáme mať dôvod na smútok, ale práve naopak, máme najväčší dôvod na radosť. Neočakáva od nás rituály a nabiflené frázy, modlitby a spôsoby žitia, ale chce naše úprimné srdce.

Veď ako je napísané v Lukášovi 24:5, keď ženy prišli k Ježišovmu hrobu: “Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?”

Ježiš už nevisí na kríži a nie je mŕtvy, ale bol vzkriesený a je živý po boku svojho Otca – Boha.

Čo pre nás teda znamená niesť svoj kríž, ak sa nejedná o spomínané negatívne veci?

Niesť svoj kríž znamená meniť svoje zmýšľanie, svoj charakter, byť lepšou verziou seba a nikdy neprestať.

Lebo v Genesis 1:26 sa píše – “Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu.” To znamená, že naše vnútro, naša myseľ, naše srdce, náš charakter, by sa mali viac a viac meniť a podobať na Boží obraz. Máme byť vľúdni, ústretoví, radostní, veselí, miľujúci, láskaví, oddaní… – Nadobudnutie týchto aspektov je to, čo znamená veta “byť lepšou verziou seba” a dosiahneme to len s vierou, že Boh sa postará o každú situáciu do ktorej sa dostaneme.

Páčil sa vám tento článok?
0
Mohlo by vás zaujímať
Dať seba
Benjamín Starý14. sep 2021 · 2 min čítania
Plodné skutky
Benjamín Starý30. sep 2021 · 2 min čítania
Aká je Božia vôľa v tomto období
Tibor Starý2. jan 2021 · 3 min čítania