Dať seba

Benjamín Starý14. sep 2021 · 2 min čítania
unsplash.com/@soymeraki
unsplash.com/@soymeraki

Posledné dni sa zamýšľam nad svojím životom. Prehodnocujem, aké rozhodnutia som urobil a smer, ktorým sa uberá moja rodina. Popri týchto úvahách, som chytil do rúk Bibliu a otvoril 2. List Koritnským, kde apoštol Pavol píše Korintskému zboru na rôzne témy. Spozornel som pri dvoch pasážach:

2 Zriekli sme sa skrytých nehanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. 

2. Korinťanom 4:2

4 ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, 5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, 7 v slove pravdy, v Božej moci; so zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, 8 v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej; akoby zvodcovia, a predsa pravdiví, 9 ako neznámi, a predsa dobre známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako trestaní, a predsa nie sme vydaní smrti, 10 ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa majú všetko.

2. Korinťanom 4:6-10

Keď som to dočítal, uvedomil som si, že takýto chcem byť a toto je presné nastavenie, ktoré potrebujem.

Tieto verše Pavol písal začínajúcej cirkvi. O, čo viac to platí pre nás, ktorí žijeme v tejto dobe a snažíme sa napĺňať Božiu vôľu, ako najviac vieme. Takýmito služobníkmi sa staneme len vtedy, ak seba odovzdáme Bohu. Odovzdáme sa pre prácu vo svojej cirkvi. Použijeme našu kreatívnu myseľ, aby priniesla nové nápady. Budeme tu jeden pre druhého. Odovzáme sa pre pravidelne modlitby a pôsty, ktoré držia naše rodiny a cirkev v dobrej forme…

Ako nedávno kázal Daniel Šobr, keď bol na návšteve v našej cirkvi: “Boh má pre každého z nás prostriedky, možnosti a do každého z nás vložil dary, ktoré chce použiť.”

Keď začneme prácu pre svoju cirkev, tak potom aj náš osobný život mimo nedele a stredy, bude ešte viac slúžiť ako svedectvo o Bohu, lebo cirkev sa stane naším životným štýlom, a to nás všetkých posunie vpred.

Danielovu kázeň si môžete vypočuť na našom podcaste.

Páčil sa vám tento článok?
0
Mohlo by vás zaujímať
Nielen zo samého chleba bude žiť človek
Tibor Starý28. feb 2021 · 3 min čítania
Plodné skutky
Benjamín Starý30. sep 2021 · 2 min čítania
Aká je Božia vôľa v tomto období
Tibor Starý2. jan 2021 · 3 min čítania