Boh Otcom

Benjamín Starý10. jan 2021 · 2 min čítania
unsplash.com/@staceyfranc0
unsplash.com/@staceyfranc0

Príbeh o zajatí Ježiša v Getsemanskej záhrade viacerí rozhodne poznáme (Mat 26). Judáš priviedol farizejov spolu s ozbrojenými mužmi a bozkom na Ježišovu tvár ukázal, koho presne majú zajať. V tomto príbehu, sa ale udial jeden veľmi zaujímavý zvrat, ktorý určil chod nielen kresťanstva, ale celého sveta.

V Mat 26/51-53 – sa píše o jednom mužovi zo skupiny, ktorá bola s Ježišom. Tento muž tasil meč a odťal ucho veľkňazovho sluhu. Mimo toho, že Ježiš sluhu nakoniec uzdravil, napomenul toho impulzívneho muža slovami: 

“…Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov?”

Mat 26/51-53

Ak ste rodič, možno (isto) poznáte tú situáciu, keď bolo vášmu dieťaťu ukrivdené, či už v škole, alebo medzi kamarátmi a ono vám to doma povedalo. Aký pocit ste z toho mali? Obliekli by ste sa a v momente šli tú situáciu riešiť, lebo sa jedná o vaše dieťa.

Nepochybne, ak by Ježiš poprosil otca, aby zasiahol v Getsemanskej záhrade, v momente by tam stálo minimálne 12 plukov anjelov a možno aj zopár desiatok ohnivých vozov, s ktorými sa v Biblii stretávame. Ak by sa to stalo takto, Biblia by mala trochu iný koniec ako má teraz a myslím si, že aj náš koniec by sa podstatne líšil. Samozrejme, Ježiš toto v pláne nemal. Bol poslušný Otcovi, nechal sa zajať a išiel na kríž, aby naše duše vykúpil z moci hriechu a zasľúbil nám večný život.

Chcem poukázať na to, že Ježiš hovorí o svojom Otcovi, čiže o Bohu. Boh je teda aj naším otcom, ako sa uvádza vo viacerých pasážach Biblie – “Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.” (Matúš 6/48). To znamená, že keď sa vyskytne problém, tak sa o to postará ako správny Otec, ktorý miluje svoje dieťa. Samozrejme, nemyslím si, že by zrovna 12 plukov anjelov pristálo do McDrive, lebo predavač bol na vás nepríjemný a ešte vám aj zle vydal, ale rozhodne sa náš nebeský Otec o nás stará, zaopatruje nás a chráni nás. Je len na každom jednotlivcovi, ako sa mu tú otcovskú lásku rozhodne vracať.

Páčil sa vám tento článok?
0
Mohlo by vás zaujímať
Nielen zo samého chleba bude žiť človek
Tibor Starý28. feb 2021 · 3 min čítania
Plodné skutky
Benjamín Starý30. sep 2021 · 2 min čítania
Klopať, nie klopkať
Benjamín Starý11. okt 2021 · 3 min čítania