Aká je Božia vôľa v tomto období

Tibor Starý2. jan 2021 · 3 min čítania
pexels.com/@olyakobruseva
pexels.com/@olyakobruseva

Dobrá správa je, že sa na trhu objavilo viacero vakcín.

Nech nás to ale nerobí nezodpovednými, lebo pred nami stoja ešte bojové týždne. Preto je dôležité, aby sme predložené nariadenia naďalej dodržiavali. Svoj život máme ochraňovať aj na prirodzenej úrovni. Nie je tu reč o nevere, ale o viere. Aj v Biblii, keď životy ľudí prišli do nebezpečenstva, tak sa skryli pred nepriateľmi a ochraňovali si svoje telá. Aj v tejto oblasti musíme spolupracovať s milosťou, mať dobré, užitočné a múdre rozhodnutia. Platilo to aj pre Ježiša, keď sa skryl, stiahol sa do ilegality a nevystupoval na verejnosti.

A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto sa Ježiš už nepohyboval verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efrajim, a tam sa zdržiaval aj s učeníkmi.

Ján 11:53-54

Ježiš Kristus Nazaretský, bol Boží Syn, a je naveky, ale tu chránil seba prirodzenými skutkami.

Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste sa stali synmi svetla!“ Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi.

Ján 12:36

Dôrazne nás oslovuje, aby sme sa nechválili vierou, lebo v mnohých prípadoch chválenie sa vierou, nie je nič iné, len pokúšanie Boha. Toto Boh neodmeňuje. A vieme presne, že Satanove pokúšanie, patrilo do tejto kategórie. Viera sa nedá vyjadriť tak, že ju predstavím. Viera stojí na základe milosti a na základe milosti, funguje. Ak človek samo cielene demonštruje svoju výnimočnosť, to je pokúšanie Boha!

Prečo sa skryl Ježiš? Lebo vedel, že ho chcú zavraždiť, takže Jeho prirodzený život, bol v nebezpečenstve. Nebol by Ho ochránil Boh? Áno, určite. On úplne závisel na Bohu. V tejto situácii uvidel, že je Otcovou vôľou, aby skryl a ochránil sám seba.

Som presvedčený, že vzťahom k svetovej pandémii, je Otcova vôľa, aby si sa nenakazil ani v roku 2021 a chránil aj svojich blížnych. K tomu je treba, aby sme nebehali hore dole nezodpovedne. Aby sme zvažovali veci a neriskovali so svojim zdravím a neboli vydaní napospas tomuto vírusu, lebo je to vražedný vírus. Väčšia časť roka 2020, to potvrdila. Nie je to nebezpečné len pre starých ľudí, ale aj pre mladých. Nová mutácia je väčšou hrozbou pre mladých. Preto neutekajme do super spirituality typu – “Veď Boh ma určite ochráni, lebo som znovuzrodený. Pán je so mnou”. Toto by mohol povedať aj Ježiš – ale Ježiš, mal Božiu bázeň. A toto bolo vedenie Duchom Svätým, nechcel, aby nepriateľ zobral Jeho život.

Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca.“

Ján 10:17-18

Jeho život nezobral Pilát, ani veľkňazi, lebo On sa dal k dispozícii Otcovej vôli, za nás! Pilát a veľkňazi len vykonali ukrižovanie Nazaretského Ježiša Krista. Nikdy by to nevedeli urobiť, ak by Ježiš Kristus nepoložil svoj život pre ich vražedné úmysly. Toto bolo v súlade s Božou vôľou, lebo inak by sa neuskutočnila zástupná obeť pre celé univerzum, pre svet, aj pre nebo, lebo aj nebo potrebuje posvätenie, keďže satan vyhľadáva Boha ďalej (návštevník neba) disponuje silou od vekov až na veky.

Ešte pre tých, ktorí si myslia, že sa nepotrebujú chrániť prirodzeným spôsobom.

Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia. Napokon dodal: „Oznámte to Jakubovi a bratom.“ Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto.

Skutky apoštolov 12:17

My potrebujeme nadprirodzenú ochranu, ale aj obmedzený pohyb výnimočné vtedy, keď je nás život ohrozený. Teraz nie je podstatnou vecou, či život ohrozujú ľudia, vláda, alebo jeden vražedný vírus – podstatou je, že našou úlohou je záchrana a ochrana nášho života.

Páčil sa vám tento článok?
0
Mohlo by vás zaujímať
Nielen zo samého chleba bude žiť človek
Tibor Starý28. feb 2021 · 3 min čítania
Dať seba
Benjamín Starý14. sep 2021 · 2 min čítania
Boh Otcom
Benjamín Starý10. jan 2021 · 2 min čítania